1. DEFINITII SI TERMENI

Gokidsgo/Gokidsgo Academy– este denumirea comerciala GOKIDS EDUCATIONAL SRL, având sediul social in București, Str. Clucerului nr 21, sector 1, având număr de ordine in Registrul Comerțului J40/12194/2021, cod unic de înregistrare fiscala 44594592.

Vânzător – Gokidsgo.

Cumpărător – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica efectuează o Comanda.

Client – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Gokidsgo (electronic, telefonic, etc).

Utilizator – orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de cumpărare al unui produs/serviciu, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale.

Beneficiar – clientul final, care poate fi diferit de cel care a efectuat achiziția pe site si care beneficiază de serviciile/bunurile achiziționate on-line, direct pe site. In acest caz poate fi vorba, dar nu se rezuma la acesta, copiii ai căror părinți au achiziționat servicii/bunuri pe site-ul GOKIDSGO.

Site – magazinul online găzduit la adresa web gokidsgo.ro/gokidsgoacademy.ro si subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile menționate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 •  toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
 • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale si capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Bunul sau Serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare Bun/Serviciu putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectiva.

Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare in Site, in pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător in cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achiziționat, informații cu privire la ofertele sau promoțiile GOKIDSGO sau ale Grupului Gokidsgo Academy, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie.

Tranzactie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către Gokidsgo Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimata in lei, plătita de către Vânzător către societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația in vigoare.

Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

Plata cu 1 click – serviciul de plata prestat de către procesatorul de plăti integrat in Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor si/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului in vederea efectuării unei plăti cu cardul on-line.

Prețul de Vânzare fiind stabilit in mod independent de către Vânzător, in funcție de propria sa politica comerciala. Scopul unic al aceste informații este de a sprijini Cumpărătorul/Clientul/Utilizatorul in decizia de cumpărare a Bunului. Cumpărătorul/Clientul/Utilizatorul înțelege ca marcarea mai puțin evidenta a acestei informații nu este de natura sa producă confuzie si ca, in luarea deciziei de cumpărare a Bunului, Cumpărătorul/Clientul/Utilizatorul trebuie sa aiba in vedere strict Prețul de Vânzare comunicat de către Vânzător si solicitat de acesta din urma Cumpărătorului/Clientului/Utilizatorului pentru Bunul comercializat.

Pret Taiat” reprezintă prețul de referința, respectiv cel mai scăzut preț practicat de către Vânzător cel puțin în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de pret asupra Bunului. In condițiile legii, Prețul Tăiat poate fi menținut si in condițiile unei reduceri succesive, treptate. Prețul Tăiat este valabil in limita stocului disponibil al Bunului/Serviciului.

Preț de Vânzare” reprezintă contravaloarea Bunului, pretinsa si solicitata de către Vânzător, Cumpărătorului/Clientului/Utilizatorului, evidențiata corespunzător acestora in pagina de produs din Site. Vânzătorul poate afișa distinct, intr-un mod vizibil, cuantumul valoric al diferenței dintre Prețul de Vânzare si PRP si/sau diferența valorica ori procentuala dintre Prețul de Vânzare si Prețul Tăiat. Prețul de Vânzare este valabil in limita stocului disponibil al Bunului/Serviciului.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul achiziționării de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul site-ului a serviciilor/produselor dorite.

2.5. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

3. POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate Gokidsgo isi rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Gokidsgo. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Gokidsgo, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta, sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Gokidsgo își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vederea protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Gokidsgo poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Gokidsgo are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp sau in limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A.

3.6. In condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. In cazul in care Utilizatorul/Cumpărătorul solicita detalii cu privire la suma exacta adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții Gokidsgo.

3.7. In cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisa de Cumpărător in Cont. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor.

 4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Gokidsgo, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de GOKIDSGO, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al GOKIDSGO asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al GOKIDSGO.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre GOKIDSGO si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea GOKIDSGO cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.5. In cazul in care GOKIDSGO  conferă clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea GOKIDSGO pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea GOKIDSGO si/sau al angajatului/prepusului GOKIDSGO care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il însoțește, in cazul in care acesta exista.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc/loc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu in coșul de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plații online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de GOKIDSGO, in cazul plații online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a bunului achiziționat

– prima zi in care a beneficiat de serviciul achiziționat, respectiv prima zi de curs/ prima zi de after-school, etc

6.6. In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va contacta vânzătorul la adresele si telefoanele înregistrate la rubrica Contact a site-ului.

6.7. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card bancar ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/Transfer/ -> prin virament bancar sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;
6.7.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.7.4 pentru Comenzile achitate prin metodele de plata “Plătește peste 30 zile”, “Plătește in 4 rate” si “12 rate” -> reîntregirea limitei My Wallet, iar pentru sumele deja achitate, banii vor fi restituiți in contul cardului cu care s-a efectuat plata.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

6.9 Vânzătorul are dreptul sa se retragă din contract, fără returnarea vreunei sume achitate de către Cumpărător si cu posibilitatea de a solicita daune interese, in cazul in care beneficiarul final al serviciului furnizat nu respecte standardele, regulile si bunurile GOKIDSGO.

6.10 Vânzătorul are dreptul sa se retragă din contract in cazul in care nu mai dispune de locuri disponibile la clasa/grupa/ intervale orare in vederea furnizării respectivelor servicii.

6.11. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.12. Plasarea unei comenzi prin metodele de plata “Plătește peste 30 zile”, “Plătește in 4 rate” si “12 rate” si „lunar” si „anual”

6.12.1  Metodele de plata “Plătește peste 30 zile, “Plătește in 4 rate” si “12 rate” sunt disponibile Cumpărătorilor in website-ulwww.gokidsgo.ro si va fi afișata numai Comenzilor si Cumpărătorilor eligibili;

6.12.2 Pentru a putea plasa comanda cu aceasta metoda de plata, Cumpărătorul trebuie sa aleagă sa efectueze plata cu un card bancar deja salvat in contul de client accesibil pentru plata Pay by click, card bancar emis pe numele Cumparatorului (detinator al contului de client), a carei data de expirare sa fie ulterior lunii achitării integrale a comenzii efectuate utilizând aceasta metoda de plata.

6.12.3 Cumpărătorul nu va avea disponibila opțiunea de ștergere a cardului salvat in Cont si selectat la plasarea comenzii cu metodele de plata “Plătește peste 30 zile”, “Plătește peste in 4 rate” si “lunar”  si “anual” pana la efectuarea plații respectivei Comenzi.

6.12.4 Metodele de plata presupun plata la scadenta comunicata de către euplatesc.ro, prin debitarea automata a cardului selectat la plasarea Comenzii. Informații cu privire la aceste trei metode de plata se regăsesc in termeni si condiții euplatesc.ro,  precum si in contractul de credit, documente afișate la selectarea oricărei metode de plata.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.2. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.3. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

7.1.4. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. GOKIDSGO va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. GOKIDSGO nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

9. COMUNICARI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica in orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

9.1.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

9.1.4. prin contactarea Vânzătorului.

9.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii:

Cosul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • – la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Coșul meu”,
 • – la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adăugate in secțiunea “Coșul meu”,
 • – la existenta Bunurilor sau Serviciilor in secțiunea “Coșul meu”, si
 • – disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Cosul meu”.

9.3. In urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

 • – sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreuna cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

9.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesajele comerciale primite de la GOKIDSGO sau prin contactarea GOKIDSGO in acest sens.

9.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piața si sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor cercetări de piața si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piața si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piața si sondaje de opinie in orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesaj sau prin contactarea GOKIDSGO

10. FACTURARE – PLATA 

10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.GOKIDSGO.ro includ T.V.A. conform legislației in vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile cumpărate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri si/sau Servicii vândute de GOKIDSGO, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv in format electronic prin posta electronica, la adresa de e-mail menționata de Cumpărător.

10.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata.

10.5. Opțiunea pentru plata Plata cu 1 click poate fi activata de către Utilizator sau Cumpărător, in fata GOKIDSGO, entitatea care furnizează serviciul în domeniul înregistrării și stocării datelor cardului de plata a utilizatorului:

 1. a) in momentul plasării unei Comenzi.
 • – Clientul/Cumpărătorul plasează Comanda si alege modalitatea de plata Card de credit sau de debit, activează opțiunea “Plata cu 1 click”, e redirecționat către pagina procesatorului de plati, introduce datele de card si plătește, respectiv finalizează Comanda. După confirmarea plații, cardul salvat este disponibil pentru plăti viitoare utilizandu-se tokenul aferent cardului salvat.

10.10 Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile GOKIDSGO si nici nu vor fi stocate de către GOKIDSGO, ci de către procesatorul de plăti integrat in Site, entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

GOKIDSGO furnizează serviciul în domeniul înregistrării și stocării datelor cardului de plata a utilizatorului prin intermediul entității autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card, euplatesc.ro.

Datele cu caracter personal conținute în baza de date de tokenizare vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile, în special Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care abroga Directiva 95/46 / CE (denumit în continuare „GDPR”). GOKIDSGO, în calitate de operator al datelor personale conținute in baza de date de tokenizare, încredințează euplatesc.ro prelucrarea datelor menționate mai sus, in scopul necesar prestării serviciilor de tokenizare.

10.12. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit sa nu rămână logat pe Site si sa nu seteze opțiunea de legare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

10.14 Plata prin “Plătește peste x zile” reprezintă o metoda de plata prin care Vânzătorul oferă posibilitatea Cumpărătorului sa plaseze comenzi in limita plafonului maxim comunicat cu efectuarea plații, prin debitarea cardului bancar selectat, in termen de 15 zile de la data estimata de livrare a ultimului Bun din Comanda;

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.2. Condițiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor se regăsesc in Contractul de prestări Servicii, încheiat intre Vânzător si Cumpărător.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor in format on-line sau la sediul GOKIDSGO.

12. RASPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea/neparticiparea/ nebeneficierea de serviciu din vina Beneficiarului.

12.2. Vânzătorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.

15. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

15.1. scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări si Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, in secțiunile “Întrebările si răspunsurile clienților” si “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.
15.2. In momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licența neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afișa acest conținut.

15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, in momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns in secțiunile menționate, se angajează sa respecte următoarele reguli:

–    sa facă referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

–    sa folosească doar limba romana. Sunt permise si cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate romanești, sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

–    sa utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

–    sa se asigure de încadrarea corecta a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisa in secțiunea “Întrebările si răspunsurile clienților”, si orice Review va fi înscris in secțiunea “Review-uri”;

–    sa se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor parți, drepturile de autor, de marca comerciala, de licența sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    sa folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea si cumpărarea de produse sau servicii;

–     sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio măsura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     sa nu înscrie informații si/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca si Vânzătorul;

–    sa nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de către Vânzător sau sa înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care sa conțină materiale de natura publicitara;

–     sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Intrebarea/Raspunsul ca mijloc de comunicare cu Vanzatorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale Vanzatorului inscrise pe Site.

15.4. Pe langa o evaluarea realista critica, in momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adaugă si un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreuna cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenta Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare intre paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fișierele încărcate vor conține imagini si/sau videoclipuri care se refera la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se ca fișierele încărcate respecta drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violenta, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

–    fisierele incarcate nu vor contine informatii legate de alte persoane;

–    fisierele incarcate nu vor contine URL-uri sau watermark-uri catre site-uri ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca Vanzatorul.

15.5. Cand un Review/Comentariu/Intrebare sau Raspuns este semnalat de catre un Utilizator/Client/Cumparator ca avand un continut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest continut este examinat cu atentie de catre Vanzator pentru a determina daca incalca Termeni si Conditii Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai dupa examinarea acestora de catre Vanzator.

15.6. In cazul in care Vanzatorul constata incalcarea Termenelor si Conditiilor in mod repetat, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului de a inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari sau Raspunsuri in sectiunile “Intrebari si raspunsuri ale clientilor” si “Review-uri”.

Eventualele sesizări sau reclamații legate de Bunul si/sau Serviciul achiziționat de Cumpărători nu vor putea face obiectul niciunui Review, acestia din urma fiind datori sa respecte dispozitiile capitolului 19 de mai jos in vederea soluționării rapide si amiabile a oricăror astfel de sesizări/reclamații.

15.7. Review-urile vor fi afișate sub forma:

– “Review Cumpărător GOKIDSGO” – Review-ul este publicat de catre un Cumpărător care a achizitionat Bunul/Serviciul din platforma  GOKIDSGO

–  ”Review Utilizator GOKIDSGO” – Review-ul este publicat de către un Utilizator care nu a achiziționat Bunul/Serviciul prin intermediul platformei GOKIDSGO sau GOKIDSGO nu are informații despre aceasta achiziție

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Te rog sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

17. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

17.1. Vezi Politica de cookies care face parte din prezentul Document.

18. FORTA MAJORA

18.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

18.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

19. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA. SESIZARI SI RECLAMATII. SOLUTIONAREA ALTERNATIVA A LITIGIILOR (SAL/SOL)

19.1. Prezentul document este supus legii romane. In cazul unor eventuale litigii apărute intre Vânzător si Utilizatori / Cumpărători se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabila a acestora. Prezentul capitol si procedura de mai jos reprezintă o dovada a disponibilității Vânzătorului de a soluționa rapid, eficient, amiabil, alternativ, extra-judiciar, sesizările/reclamațiile/litigiile in care este parte, uzitând de toate mecanismele si masurile legale aplicabile in Romania.

19.2. Astfel, pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul si/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție oricând posibilitatea transmiterii respectivei reclamații prin formularul de contact disponibil in cadrul Site-ului: www.gokidsgo.ro/Contact. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau a sesizărilor de către Vânzător este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.

In cazul in care Cumpărătorii:

 • nu primesc un răspuns la expirarea celor 30 zile de la Vânzător; sau
 • primesc un răspuns peste acest termen de la Vânzător; sau
 • sunt nemulțumiți asupra modului in care a fost gestionata sesizarea/reclamația de către Vânzător;

pot apela la procedurile alternative de soluționare, prezentate mai jos si ulterior instantelor de judecata competente conform art. 19.7 din prezentul document.

19.3. SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care este oferit consumatorilor posibilitatea de soluționare a litigiilor potențiale, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui Bun si/sau a unui Serviciu. Astfel, sesizările sau reclamațiile împotriva comercianților vor fi prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Accesarea acestei modalități alternative de soluționare poate fi realizată atât online conform pct. 19.5 de mai jos, cât si prin metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil conform art. 19.4. de mai jos.

19.4. In vederea soluționării alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamația Cumpărătorului poate fi depusa in scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la următoarele date de contact: adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2”. Pentru si mai multe detalii, Cumpărătorii pot accesa link-ul afișat in site in secțiunea ANPC – SAL.

19.5. Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita soluționarea independenta, imparțiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are reședința in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana. In acest sens, poate fi accesat link-ul existent in secțiunea: Soluționarea Online a litigiilor.

19.6. SAL si SOL nu reprezintă doua mecanisme diferite pentru soluționarea eventualelor sesizări/reclamații. Cumpărătorul înțelege ca soluționarea alternativa a litigiilor si soluționarea online a litigiilor subzista ca un singur mecanism, reprezentând unul si același instrument existând intre acestea o identitate de scop, obiect si finalitate. Cumpărătorul înțelege ca distincția dintre SAL si respectiv SOL este reprezentata de modalitatea de accesare / formatul inițial al respectivei sesizări/reclamații, astfel încât in cazul SAL forma de adresare a consumatorului este una de tip clasic, in scris (pe email, pe cale poștala) pe care in cazul SOL, consumatorul optează pentru utilizarea completării unui formular existent pe o platforma digitala, exclusiv online.

19.7. In cazul in care soluționarea amiabila ori alternativa a sesizărilor/reclamațiilor/litigiilor nu va fi posibila, ori nu se va ajunge la un consens mutual, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești romane competente din Municipiul București.